Sledujte nás
Top

Rodinný dom Viničné

Rodinný dom Viničné

Projektovanie stavieb, Rodinné domy
Návrh novostavby rodinného domu na úzkom pozemku.
Predstavu klienta sme vedeli naplniť aj na podlhovastom pozemku, ktorý ma šírku len 14,5 m, pričom sú normou dodržane všetky odstupové vzdialenosti.
Autor návrhu:

Ing. arch. Erik Géci

Miesto stavby:

Viničné

Rok:

2020