Top

Volkswagen

Volkswagen

Priemyselná automatizácia

Úprava Medienkastenov pre uťahovacie zariadenia ML04 H3.

Úprava logiky EHB pri takte 62s ML04 H3.

Integrácia nových modelov Q8, Touareg, Cayenne ML04 H3.

Kontrola a štandardizácia Medienkastenov ML03 H3.

Tvorba novej montážnej plošiny na dverovej linke ML04 H3.

Inicializácia čítacích hláv RB32N H3.

Zastavovanie rámov od kontroly v tunely FWE H3.

Integrácia externých zariadení do EcoEmoss ML04 H3.

Kontrola rozchádzania sa platforiem na linke SKD33D H3.

Programovanie dopravníkovej techniky novej Porsche haly H3a.

 

 

Miesto realizácie:

Volkswagen, Bratislava

Rok:

2016