Sledujte nás
Top
Vings > Bytový dom Metodova

Bytový dom Metodova

Bytové domy, Projektovanie stavieb

Rekonštrukcia obilnej sýpky z roku 1934 na bytový dom. Obilná sýpka je posledný z dvoch pôvodných zachovalých objektov areálu Ludwigovho mlyna. Vypracovanie realizačného projektu. Autorský dozor počas výstavby.

Autor návrhu:

Ing. arch. Dušan Ferianc, PhD.

Miesto stavby:

Metodová ulica, Bratislava

Rok:

2017