Sledujte nás
Top

Volkswagen

Volkswagen

Priemyselná automatizácia

Úprava dráhy závesov a doplnenie nových taktov EHB34B H3.

Tvorba e-Planu a úprava elektrickej inštalácie vodnej skúšky H3.

Presun manipulátora RAKU ML04 H3.

Nové rozhranie s manipulátorom hybridnej baterky EHB34B H3.

Rozhranie pre kombi plničky ML04 H3.

Kontrola centrovania na razičke H3.

Rozhrania s robotom na testovanie sedadiel SBR SKD33D H3.

Úprava bezpečnosti prekládky SKD33D H3

Integrácia svetiel s nastaviteľnou intenzitou ML04

Tvorba archívu a kontrola odrobenia dverí Q8 SEV manipulátor H3.

Tvorba štandardného VW e-Planu pre manipulátor H3a.

Tvorba sw pre vyhľadávanie KNR v archíve ML04 H3.

Tvorba rozhrania medzi manipulátorom 3-arm a linkou EHB34B H3.

Sw pre navigáciu robota na FWE podľa kamerového obrazu.

Miesto realizácie:

Volkswagen, Bratislava

Rok:

2018